Funktion och fungerande drift

14 februari 2020 Lily Hansen
Funktion och fungerande drift

Vilken funktion man än tänker på inom hydraulik – tryckluft – industrifilter så finns det en beståndsdel som ingår för att funktionen ska vara fungerande och det är smörjmedel av något slag. Tänker man hydraulik så är smörjning ett måste som man absolut inte kan bortse ifrån, och det är dessutom mycket viktigt att man väljer rätt smörjmedel. Ofta används hydraulik inom områden där belastningen är stor, så om smörjningen inte sköts på rätt sätt så kan det inte bara åsamka funktionsfel utan även stora skador på såväl egendom som person.

 

Rätt underhåll

Om man underhåller alla maskiner genom att smörja in de rörliga delarna, kommer inte enbart funktionen bli bättre, utan maskinerna kommer att få en ökad livslängd. Men det är också viktigt att använda sig av rätt smörjmedel på rätt plats, annars kan det inte enbart vara arbete och pengar i onödan, utan även åsamka skador. När man arbetar med hydraulik – tryckluft – industrifilter, är det viktigt att man tar reda på vilken typ av smörjning som passar bland alla de smörjmedel, fetter, oljor och glykol som finns på marknaden. Rätt produkter kan man till exempel hitta på http://www.gth.se/.

 

 

Hantering och förvaring

Lika viktigt som att använda rätt medel vid smörjning, är det att informera sig ordentligt om hur alla medel ska hanteras. Även om medlen i sig kan vara ofarliga, kan vissa framkalla allergiska besvär eller till och med torka ut huden. En del smörjmedel är också så pass bitande att det kan vara svårt att rengöra händerna efter applikationen. Rätt handskar och verktyg för applikationen är viktig, så att såväl maskindelen som personalen mår bra. Man måste också läsa på förpackningen hur förvaring ska ske. I hemmet är det viktigt att inte små barn eller djur kommer åt smörjmedlen och vissa medel kan till och med behöva dragskåp. 

Läs fler artiklar på våra andra sajter:

https://b2bblogg.se/

https://bizzbloggar.se/

https://b2bnewz.se/

https://b2bnytt.se/

https://biz2biz.se/

https://bizbiz.se/

https://biztips.se/

https://business-bloggen.se/

https://handelsbloggen.se/

https://svensk-b2b.se/

https://svenska-verksamheter.se/

https://verksamhetsbloggen.se/

Fler nyheter

24 februari 2023

Neonskyltens historia

Tomten och huset

23 april 2020

Tomten och huset

Effektiva takarbeten

14 februari 2020

Effektiva takarbeten