Använd en high vacuum pump för att skapa högt vakuum

09 februari 2023 Mimmi Källström

Skapa ett högt vakuum med högvakuumpump

För att få ut det bästa av din högvakuumpump är det viktigt att veta hur högt vakuum du behöver. Ta en titt på pumpens kapacitet och tryckomfång innan du startar den. Det finns andra aspekter som rörledningar eller automatiska processer, men de två parametrarna är avgörande för ett effektivare resultat med High vacuum pumps!

Vad är vakuum och hur uppstår det naturligt runt oss?

Ett vakuum är ett rum som inte innehåller något, inklusive molekyler och atomer. Det kan skapas konstgjort i maskiner, men det finns förvånansvärt många ställen runtomkring oss där lokala vakuum uppstår spontant. Flygplan som flyger genom luftskikten leder till ett markant trycksänkande under planet. Detta skapar en distinkt spricka, vars beteckning är ’tomrum’, vilket producerar ett naturligt vakuum. Luften i detta tomrum kan variera beroende på höjd, men dessutom innebär inte att de större tomrumsplatserna saknar egenskaper relaterade till ett vakuum.

High vacuum pumps

Varför behövs högt vakuum?

Högt vakuum används ofta för att skapa en miljö som är absolut fri från luft och partiklar. Detta ger ett utopian-liknande område där fysiska reaktioner samt kemiska processer kan exekveras med ökad hastighet, på grund av avsaknaden av störningar som hindrar experimenten. För industriella processer innebär detta betydligt högre effektivitet också, vilket gör att bibehålla god kvalité i livsmedelssystem, medicinska produktionslinjer samt andra system som behov en pollutantfri miljö till grund.

Hur fungerar en högvakuumpump och vilka olika typer finns det på marknaden idag

En högvakuumpump är ett kraftfullt verktyg som används inom såväl industri som vetenskapliga applikationer. När man skapar ett vakuum hjälper det att minska gasblandningar och tvinga material att agera mot olika regler. För att skapa en sådan lufttryckförhållandet, kommer en pump använda sig av olika tekniker för att dra ut luften från det aktuella området. Idag finns det flera typer av högvakuumpumpar på marknaden, inklusive scrollpumpar, turbomolekylpumpar och penningcylinderpumpar. Alla dessa pumptyper har sina fördelar och nackdelar beroende på vilken typ av applikation det gäller.

Fler nyheter

24 februari 2023

Neonskyltens historia

Tomten och huset

23 april 2020

Tomten och huset

Effektiva takarbeten

14 februari 2020

Effektiva takarbeten

Dags för förskola?

13 februari 2020

Dags för förskola?