Många av oss har barn som sitter på tok för mycket inomhus framför exempelvis en skärm. Inte bara barn i skolåldern utan yngre än så. Detta är ett beteende som är svårt att råda bot på och forskning säger både det ena och det andra kring dessa skärmar. Är det skadligt? Vad ska man göra åt det om man redan sitter i fällan? Många är de som inte vill hindra barnen i samhällets utveckling, det är skärmens tid helt enkelt. Men hur man än tycker och vad man än anser så är en sak säker när det gäller alla åldrar – den stjäl vår rörliga utomhustid i naturen. 

 

Skola tillgodoser utomhusbehov

Man behöver frisk luft och våra ögon behöver se föremål på avstånd också. Hur motiverar man då sina små till att få tillräckligt med frisk luft? Kan man som heltidsarbetande förälder tillgodose dagsbehovet? Självklart finns det många föräldrar som är mästare i att pussla vardagen men ibland slår även den främste knut på sig själv. Det finns en skola i Malmö som samarbetar med friluftsfrämjandets pedagogik “I Ur och Skur”. Där har man tagit vara på utomhusbehovet för barnen och mycket av undervisningen sker utomhus.

 

 

Vistas i kreativ miljö

Att ta till vara naturens hälsobringande effekter är viktigt för att motverka ohälsa. Vår natur är en bra plats att vistas i och den bör utnyttjas i mycket större utsträckning än den gör. Barn mår bra av rörelser och en kreativ miljö även utanför husets fyra väggar. Många av våra barn tillbringar långa dagar i skolor och förskolor vilket innebär att tiden för utomhusaktiviteter inte alltid kan tillgodoses varje dag. Om möjlighet finns så välj därför en miljö där den gör det. Läs mer på exempelvis http://www.skabersjoskolan.se/skabersjoskolan/extern/ för att få reda på mer information om vad naturen har att erbjuda just ditt barn.