Under markarbeten, vid tillfällig tung trafik, byggnation eller överkänsliga markdetaljer kan man lägga ett tillfälligt eller långtids markskydd. Det kan vara om man ska placera en tung maskin, som en grävmaskin, mobilkran eller liknande, för arbeten med marken eller husbyggnation. Om marken är mjuk eller redan uppgrävd kan annars maskinen sjunka, glida eller åsamka onödiga skador. Med ett markskydd kan man även fördela vikten över en större yta än maskinens däck eller larvfötter, så att påverkan på underlaget blir mindre.

 

Olika slags markskydd

Vid behov av ett markskydd så är det vanligaste att man använder stockmattor, som är precis som namnet säger en mängd sammankopplade stockar som blir som en stor matta. Dessa mattor är mycket tåliga och stabila men de är samtidigt ganska tjocka. Vill man ha en tunnare skiva så kan man använda plywood, som är det billigaste alternativet. Tyvärr är det också det slags markskydd som är mest känsligt för vatten och slitage men i gengäld så pass billigt att det vid kortare användning eller mindre slitage kan vara värt det. Vill man däremot ha ett markskydd som är både starkt och tunt så är det en körplåt som man ska satsa på.

 

 

Köra på stål

Körplåt, från till exempel http://www.steelproab.se/, är tillverkad av stål och finns i olika storlekar, där de vanligaste är 2000 breda, 30 tjocka och med längden 4000, 5000 eller 6000 mm. Om det gäller ett företag som arbetar med mark eller stora maskiner och ofta har behovet av körplåtar så kan man köpa in egna. Men annars finns det körplåtar av olika storlekar som man istället kan hyra under kortare eller längre tidsperioder. Körplåtar är inte så dyra i sammanhanget men eftersom de väger ganska mycket och tar plats, så väljer många att hyra istället för att köpa även om man använder dem med jämna mellanrum.