Eftersom IT-branschen ständigt förnyas och utvecklas, kommer det hela tiden nya funktioner och möjligheter att förbättra och snabba på ett företags rutiner. Man kan göra på nya sätt och förenkla sitt jobb om man anlitar en IT-specialist och kan dra fördel av den nya tekniken. I slutändan kan det löna sig. Med hjälp av IT-konsulter hänger man med i utvecklingen och sparar in på onödiga utgifter.

 

Modern telefoni

Numera kan datorn sköta även telefonitjänster, så att också företag med mycket utgående telefoni kan skötas bara med hjälp av dator och headset. Det är en fantastisk utveckling, när man tänker på hur det varit tidigare med telefoner, sladdar och kablar. Har man många säljsamtal och vill dokumentera företagets aktiviteter, gör datorn det också. IT-konsulten visar dig hur man gör. Det finns funktioner som spelar in telefonsamtal, räknar och gör statistik. Man kan säga att man har en softphone i datorn, och med den får man kraftfull hjälp via nätet.

Interna kontroller

En IT-konsult kan också kontrollera företagets system och andra aktiviteter, utveckla och integrera, lösa nätverksproblem och göra programmeringsarbeten. Har man något problem i företaget kan man också anlita konsulten till att göra en utredning. Man kanske vill utveckla några speciella funktioner eller verksamhetsområden, och då kan en IT-konsult bygga upp ett fungerande system, skräddarsytt och anpassat efter kundens önskemål. Det sparar mycket tid och bryderi för en företagare.

 

Hyra server och kontor

Man kan också via en IT-konsult hyra en server, antingen fysisk eller virtuell, så att man inte behöver göra en stor investering själv. Det finns ofta också möjlighet att hyra en egen lokal i ett kontorshotell som ligger centralt. Man kanske vill ta emot kunder på besök och då ser kontoret proffsigt och seriöst ut. Genom att hyra tjänster behöver man inte anställa t.ex. städpersonal, utan kontoret är alltid färdigt att använda direkt.