När man står inför ett bygge så är det många detaljer som ska tänkas på. Funktion och design går ofta före säkerhet då tanken om att bygget faktiskt kan ta eld, för stunden känns främmande. Men säkerhet mot brand är något som alltid måste räknas in i ekvationen hur obehagligt och skrämmande det än kan kännas. Brandtätning är exempelvis nödvändigt, inte i första hand för att förhindra, utan framförallt för att tjäna dyrbara, livsavgörande minuter vid brand. Brandtätning gör bland annat så att eld och rök inte sprider sig vid brand och kan på så vis förhindra att en byggnad helt och hållet sätts i lågor.

 

Så fungerar brandtätning

Brandtätning är en säkerhetsåtgärd som tillämpas för att eld och rök inte ska kunna spridas vid brand. Ytor kring hål och genomföringar tätas med olika produkter speciellt framtagna med syftet att stå emot brand. På så vis kan spridningen av brand begränsas till ett mindre utrymme. Säg exempelvis att det börjar brinna i ett rum och rummet är ordentligt brandtät och dörrar är stängda. Då sprids inte eld och rök vidare i byggnaden och på så vis kan en hel byggnad och många liv ha räddats. En brandtätning är på så vis kanske den bästa investeringen man kan göra.

 

 

Alltid säkerheten först

Brandtätning går att genomföra efter att en byggnad byggts, men en fördel är såklart att man gör det i samband med nybygge. Oavsett så bör man överväga att brandtäta sin byggnad, då det inte bara kan rädda pengar, utan också liv. Se över vad marknaden kan erbjuda, eller boka ett täthetsprov för att ta reda på hur säker din byggnad är mot brand. Det må kännas jobbigt att ens behöva tänka på, men säkerheten måste alltid gå först, så är det. En brand går aldrig att förutse, men den går att förebygga.