Det handlar om att lära känna ett djur. Hur det rör sig och vad det har för vanor. Annars har man låga chanser att lyckas som jägare. I varje fall om man kör enligt naturens regler där jakten innebär att bytet kommer att komma undan långt oftare än det kommer att fångas.

Kanske låter det överraskande, men denna katt och råtta-lek skapar en sorts respekt och vördnad inför bytesdjuren. Detta är trots allt ett förhållandet som sträcker sig tillbaka till urminnes tider: Jägaren som försöker överlista den jagade. 
Framför allt handlar det förstås om att den jagade inte skall inse sin roll: Att den faktiskt är under uppsyn av en jägare. För då är leken över och måste börja om igen.

Detta samspel finns överallt i naturen och ser till att inte någon population växer sig till siffror som börjar påverka miljön på ett destruktivt sätt. För mycket av något brukar alltid ha sina konsekvenser.

I Sverige har vi en stabil jägartradition. Denna går säkerligen hand i hand med den friluftstradition som råder häruppe i Norden. I många länder är man nästintill rädd för att gå ut i skogen – här har vi hittat liv i skogen. Både genom jakt men också genom vårt behov av att samla in trä för att bygga hus och hålla värmen under den långa och kalla vintern.

Innan du ger dig ut i skogen för att jaga, kika in på https://www.osthammarsjaktoskytte.se/ för att fylla upp inventarierna. Det finns inget som är tristare än att få en jaktdag förstörd genom att upptäcka att man saknar något nödvändigt i packningen.
Visst kan det ibland vara en möjlighet att vända tillbaka för att göra lite snabbshopping, men är man ute i gryning eller skymning så blir det lite bökigare.
Då är det bättre att det blir rätt från början.