Mögel-testa ditt hem, snabbt och enkelt!

Svartmögel är ett vanligare inslag i våra bostäder än vad många tror. Inomhusmiljön är relativt fuktig i många bostäder, och det är just det som får svartmögel att trivas och föröka sig. Ibland orsakas den fuktiga miljön av vattenskador eller av olämpliga vanor i bostaden, men det kan också bero på själva byggnadskonstruktionen. 

Det är viktigt att vara medveten om den höga risken för svartmögel och hålla utkik efter tecken på dess förekomst. Eftersom möglet friger sporer och ofta giftiga partiklar kan de orsaka allvarliga hälsoproblem hos oss människor. Symptom som huvudvärk, trötthet och andningssvårigheter kan mycket väl bero på mögelangrepp i hemmet, och har man otur leder exponeringen för svartmögel till permanenta besvär med astma och allergi. Därför är det viktigt att du så fort som möjligt undersöker och åtgärdar misstänkta mögelangrepp. De visar sig som gröna, svarta, bruna eller vita fläckar i taket eller på väggarna. 

Är du orolig och misstänker att ditt hem drabbats av mögelangrepp kan du enkelt ta reda på hur det ligger till genom att göra ett test från AGX MögelTest. Hittar du synliga spår som skulle kunna vara svartmögel kan du göra ett yt-test, exempelvis PRO-Clean. Ger testet utslag kan du rengöra det testade området och sedan testa på nytt för att utesluta andra faktorer som kan påverka testresultatet.

Ibland kan det vara nödvändigt att testa för dold mögelsvamp som till exempel kan finnas under golv eller bakom tapeter, och detta är särskilt viktigt om du eller någon annan i familjen uppvisar symptom på hälsoproblem orsakade av svartmögel. Då har du möjlighet att testa genom luftanalys och själv räkna dig fram till resultatet eller skicka in testet och få en svarsrapport tillbaka inom 14 dagar. En annan variant är att göra dna-analys av damm och skicka in för undesökning.

Gör dig av med misstänkt svartmögel direkt, för din hälsas skull.