Spara på energi

Bor du i ett hus och känner att du vill få koll på din energi? Kan det vara så att massor med energi går till spillo? Det finns många hus som gör av med mer energi än nödvändigt och det är bättre att spara på den energin. Det är till fördel för dig som husägare för det är en ekonomisk fråga men också ett sätt att värna om miljön. Det finns firmor som sysslar med att mäta upp din energi och om din bostad gör av med onödig energi.

 

Energi som går rätt ut

Man kan som husägare själv hålla koll på tecken om att din bostad sipprar ut energi eller om du har ett drag med kall luft. Ett tecken kan vara att det uppstår kondens. Med kondens i huset kan det lätt bli fuktskador. Energi som går ut från huset kan vara varm luft som tar sig ut genom fönster som inte är korrekt tätade eller genom dörrar. Det kan också vara så att huset är inte tillräckligt isolerat uppe vid vindsutrymmen och så åker energin rätt ut. Och all energi som går ut från huset är helt onödigt när den istället kan komma till användning.

 

 

Prova termografering

Med denna smarta metod kommer du få stenkoll på din energiförbrukning och vart det finns eventuella dåligt isolerade platser i ditt hus. En termografering görs genom att man med hjälp av en värmekamera ser vart energin sipprar ut. Man läser av bilder tagna av huset och ser på bilden vart problemet är. Och efter man kartlagt energiförbrukningen samt energiförluster är det lättare att åtgärda de problem som finns i huset. Så det kan då bli aktuellt att isolera på de platser där termograferingen sett extra stor energiförlust. Med hjälp av denna åtgärd kommer du i framtiden spara pengar och du gör en god gärning för miljön.